Kennisbank


Kies een categorie

Milieu »
55% van de Oceanen wordt bevist? » Overbevissing » Discards » Aanlandplicht » Duurzaamheid » Transitie » Reductie co2 - carbon footprint » Ecosysteem » Onderzoek » Brandstofbesparing »
Financieel »
Infographic » Wat wordt bedoeld met transitie in de visserij » Verdienmodel » Financieringsmodel » Subsidie » Resultaten van het pilotschip? »
Vis »
Duurzame vis » MSC » ASC Keurmerk » Vishandel » Vangstgebied » de Noordzee » Schol » Supermarkten » Waar is de vis te koop? » Tong »
Wie? »
Organisatie Stichting MDV » Sponsoren » Participanten fase II » Social Media » Maatschappelijke organisaties en overheid » Politieke partijen »
Pilotschip »
Rompvorm » Warmteterugwinning » Voortstuwingsinstallatie » Visverwerkingslijn » Interieur » Overlevingsbak » Scholstripmachine » Twinrigpuls »
Onderzoek »
Circulaire Visserij en Scheepsbouw » Europees Visserijfonds » Innovatiepijlers » Publicaties »
La documentation Francaise » English documentation »
Circular fisheries and shipbuilding » Articles » Ship of the Year » Building a future together »
Privacy Policy en Cookies »
Privacy Policy » Cookies »

Kies een onderwerp